VYHLÁSENIE KARABÍN SHS JAMES – Juraj Koreň, film Kľúčový problém