Milí priaznivci a podporovatelia, z úprimného srdca vám ďakujeme za vaše príspevky v rámci dvoch percent. V roku 2023 sme upevnili náš riadiaci štáb a aj sídlo združenia tak, aby sme boli ešte bližšie k úžasným osobnostiam, ktoré nám svojím nadšením a odhodlaním prinášajú vzrušujúce zážitky zo športových, cestovných a horských dobrodružstiev a o ktoré sa radi s vami podelíme. Na jeseň 2023 sme zorganizovali filmový festival Hory a mesto 2023 na ktorom sme privítali také osobnosti ako je česká slacklinerka Anička Hanuš Kuchařová, filmár a fotograf Gustáv Stibrányi, moreplavec Vlado Porvazník, vodáčka Luciša Hollá a lezec s mnohými tatranskými prelezmi Jožo Krištoffy. Aj na rok 2024 pre Vás pripravujeme medzinárodný filmový festival Hory a mesto 2024, na ktorom privítame zaujímavé osobnosti, odpremietame skvelé zahraničné i domáce filmy a festival doplníme aj o dobrodružné sprievodné akcie. Veríme, že aj za podpory vašich dvoch percent sa nám podarí zorganizovať zaujímavý festival, ktorého sa radi zúčastníte a zážitky, ktoré si z neho odnesiete budú pre Vás inšpiráciou nielen vo svete horských a športových aktivít, ale aj v každodennom živote.
Ešte raz Vám ďakujeme za vaše poukázané dve percentá a tešíme sa na Vás na medzinárodnom festivale Hory a mesto 2024.

Návod ako môžete poukázať 2% z vašich daní nájdete tu.

Údaje o prijímateľovi:
Hory a mesto
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36070360 (na tlačive sa vypisuje zarovnaním sprava)
Sídlo: Sasinkova 225/20, 900 21 Svätý Jur

Predvyplnené a upraviteľné tlačivá pre ZAMESTNANCOV na poukázanie 2%, prípadne 3% z daní za rok 2023 na stiahnutie:
1. Vyhlásenie o o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
2. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby
3. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

POZOR! Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane v r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nie nadol, ale matematicky, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

FYZICKÉ OSOBY
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (oddiel VIII v type A, oddiel XII v type B). Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete vyššie.

PRÁVNICKÉ OSOBY
Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR: 
Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. marca 2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. marca 2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (IV. časť).Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.