Vaša podpora je pre nás dôvodom ísť ďalej. Nevzdávať sa, vždy znova vstať a skúšať to opäť. Uplynulý rok bol „nepodarenou” expedíciou, ktorá bola ale oveľa poučnejšia ako zaslúžený pohľad do doliny po náročnom výstupe. Nuž, nie vždy nás príroda pustí kam smerujeme, ale pokiaľ ju budeme rešpektovať, mnohému nás naučí. Tento rok pre vás s radosťou a nadšením chystáme 21. ročník medzinárodného festivalu Hory a mesto s heslom „pripojte sa k prírode”. Pripravujeme bohatý a kvalitný program, ktorý vám túžime priniesť v najvyššej možnej kvalite a bezpečí 19. - 23. mája. Spolu s našimi partnermi tiež pripravujeme festivalové turné od leta do jesene po mnohých mestách Slovenska.
Pomôžte nám vašimi 2% tento rok expedíciu úspešne ukončiť!

Návod ako môžete poukázať 2% z vašich daní nájdete tu.

Údaje o prijímateľovi:
Hory a mesto
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36070360 (na tlačive sa vypisuje zarovnaním sprava)
Sídlo: Strmé sady 3395/16, 841 01 Bratislava-Dúbravka

Predvyplnené a upraviteľné tlačivá pre ZAMESTNANCOV na poukázanie 2%, prípadne 3% z daní za rok 2020 na stiahnutie:
1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

POZOR! Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane v r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nie nadol (ako minulý rok), ale matematicky, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

FYZICKÉ OSOBY
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (oddiel VIII v type A, oddiel XII v type B). Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete vyššie.PRÁVNICKÉ OSOBY
Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR: Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca 2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca 2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (IV. časť).

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.