Pavol Breier

Fotograf, horolezec, cestovateľ a pedagóg. Ťažiskom tvorby je dokument a reportáž, krajina, reklamná a divadelná fotografia. Jeho cykly z horských oblastí sú tematicky zamerané na život ľudí v horách a na veľhorskú prírodu.
Je členom Slovenskej výtvarnej únie a Slovenského syndikátu novinárov.
V súčasnosti učí fotografiu na Pedagogickej fakulte UK a na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy. Tiež vedie a organizuje fotografické kurzy.

www.breier.sk


PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD

Yvonne Nico Vavrová je medzinárodne oceňovanou umelkyňou, autorkou, scenáristkou, režisérkou, grafičkou, kameramankou, fotografkou a spisovateľkou. Je fascinovaná vizuálnymi efektami, prepojením umelej inteligencie s umením a integráciou AI do všedného života ľudí. Na svojom konte má viac ako 80 dokumentárnych a hraných filmov, za ktoré získala ocenenia na medzinárodnej úrovni vrátane prestížnej ceny Prix Italia z talianskeho Turína, amerického Chicaga a francúzskeho Cannes. Z mnohých ciest priviezla obrovské množstvo fotografií, ktoré prezentovala na fotografických výstavách. Od roku 2010 prednáša na Fakulte masmédii na Paneurópskej vysokej škole PEVŠ, ale aj v zahraničí (Kiele, Oulu).

www.yvonnevavrova.com


Ing. arch. Tibor Škandík

Architekt a fotograf. Ťažiskom tvorby je krajinárska fotografia a fotografia architektúry. Je členom Slovenskej výtvarnej únie - Združenie profesionálnych fotografov.