Pavol Breier

Fotograf, ktorého ťažiskom tvorby je dokument a reportáž, krajina, reklamná a divadelná fotografia. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a Slovenského syndikátu novinárov. V súčasnosti učí fotografiu na Pedagogickej fakulte UK a na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy. Tiež vedie a organizuje fotografické kurzy.


Ivan Čaniga

Narodil sa v Partizánskom, žije a tvorí v Bratislave. Fotografiu študoval na SUPŠ Bratislave. Po skončení školy pracoval v Slovenskej televízii ako fotograf a od roku 1991 pracuje v slobodnom povolaní. Je členom združenia výtvarných umelcov západného Slovenska a spoluzakladateľom a členom Asociácie profesionálnych fotografov SR. V rokoch 2008 - 2015 pôsobil ako lektor fotografie na Paneurópskej VŠ. Od roku 2016 pôsobí ako lektor fotografie na Fakulte masmédii UCM v Trnave. Venuje sa portrétnej a produktovej fotografii a voľnej tvorbe. Vo svojej kariére získal viacero významných ocenení.


Anton Fiala

Narodil sa v roku 1955 v Bratislave. Študoval na FAMU v Prahe, odbor umeleckej fotografie. Za vyše 40 rokov realizoval viac ako 100 samostatných výstav a zúčastnil sa na viac ako 94 výstavách doma a v zahraničí, na ktorých získal veľa významných ocenení. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach renomovaných galérií a múzeí doma i v zahraničí. Za svojimi fotografiami prešiel takmer všetky najvyššie pohoria a jeho archív obsahuje tisíce unikátkych záberov z celého sveta.