Pavol Breier

Fotograf, ktorého ťažiskom tvorby je dokument a reportáž, krajina, reklamná a divadelná fotografia. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a Slovenského syndikátu novinárov. V súčasnosti učí fotografiu na Pedagogickej fakulte UK a na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy. Tiež vedie a organizuje fotografické kurzy.


Peter Kubaľák

Fotograf venujúci sa prevažne komerčnej fotografií na domácom, ako aj globálnom trhu. V minulosti jeho prevažnou tvorbou bola dokumentárna, reportážna a športová fotografia. Spolupracoval interne a externe vo viacerých časopisoch, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V súčasnosti pracuje ako Ideamaker v Pixel Federation. Okrem toho učí komerčnú fotografiu a postprodukciu na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy. Viac info na www.peterkubalak.com