Aj tento rok pokračujeme so systémom kúpy lístkov a permanentiek cez MyCinepass, ktorý poznajú návštevníci festivalov aj z iných slovenských podujatí. Čo to znamená pre našich návštevníkov?

Predaj lístkov a cinepassov (permanentiek)

Pred festivalom – online na portáli MyCinepass (okrem školských premietaní)
Počas festivalu
– online na portáli MyCinepass (okrem školských premietaní) a na našej festivalovej pokladni v Cinema City VIVO!

Otváracie hodiny festivalovej pokladne:
Utorok (9.4.): 18:00 - 20:00
Streda (10.4.): 16:30 - 21:00
Štvrtok (11.4.): 16:30 - 21:00
Piatok (12.4.): 14:00 - 21:00
Sobota (13.4.): 13:30 - 21:00


Ponuka vstupeniek


CINEPASS Permanentka na 5 alebo 11 vstupov


ZLATÝ Cinepass (40 €)

Vstup na 11 premietaní podľa vlastného výberu (okrem školských premietaní)

STRIEBORNÝ Cinepass (29 €)

Vstup na 5 premietaní podľa vlastného výberu (okrem školských premietaní)


 • Ako to funguje?

  Zaregistrujte sa na portáli MyCinepass, kúpte si cinepass (virtuálnu kartu) a zarezervujte si miesto na 5 premietaní podľa vášho výberu. Pri prvej návšteve sa zastavte na našej festivalovej pokladni v Cinema City VIVO! a vymeňte si svoju virtuálnu kartu za skutočný cinepass. A je to!

  Keď si vyčerpáte 5 resp. 11 vstupov, váš cinepass sa automaticky deaktivuje. Môžete si ho však opätovne dobiť kúpou nového cinepassu. Plastová kartička vám bude platiť aj nasledujúci rok, takže si ju odložte a o rok platbou aktivujte.

 • Upozornenie

  Cinepassy sú platné len vo forme originálnej plastovej karty, nemožno ich duplikovať ani skenovať do mobilných aplikácií. V mobile je možné použiť iba jednorazové vstupenky zakúpené online vo formáte PDF. Cinepassy sú neprenosné. Každý návštevník vlastniaci cinepass je povinný sa pred vstupom do kinosály touto kartou riadne preukázať a umožniť jej elektronické overenie personálom kinosály bez vyzvania.


Jednorazové lístky (7 € filmový blok / 9 € blok s hosťom / 11 € hlavné hostky)

Nákup je možný na mieste na festivalovej pokladni Cinema City VIVO! alebo online cez rezervačný systém MyCinepass. Lístky zakúpené online už netreba tlačiť – stačí ukázať QR kód na telefóne pred vstupom do kinosály.

Na kúpu vstupeniek nie je potrebná registrácia – ak si však na portáli MyCinepass vytvoríte konto, môžete hodnotiť film a hostí, ako aj sledovať históriu navštívených premietaní. Ak ste návštevníkom iného festivalu, ktorý tento systém využíva, môžete použiť svoje prihlasovacie údaje.


Čo to znamená?

1. Voľné sedenie – lístok sa nekupuje na konkrétne miesto.
2. Vstup do kinosál je možný na základe platného cinepassu alebo zakúpeného jednorazového lístka. Do kinosál sa spravidla vpúšťa 15 minút pred začiatkom premietania. Upozorňujeme tiež, že lístok stráca platnosť 5 min. pred začiatkom projekcie a v prípade vypredanej projekcie môže byť miesto ponúknuté ďalším nedočkavým divákom. Snažíme sa tak zabrániť tomu, aby na oficiálne vypredanej projekcii ostali voľné miesta pre ľudí, ktorí si zakúpili lístok alebo vytvorili rezerváciu, no nedostavili sa na premietanie. Ak je v kinosále voľné miesto aj po začiatku projekcie, samozrejme, že vás dnu pustíme 😊 Pripomíname tiež, že naše projekcie sa nezačínajú 15-minútovým reklamným blokom, preto vás prosíme o dochvíľnosť, čím prejavíte úctu aj našim hosťom.

CINEPASS

Časté otázky

 • Na čo slúži rezervačný systém MyCinepass?

  Systém MyCinepass je určený pre všetkých návštevníkov festivalu a počas jeho priebehu im zjednoduší správu svojich rezervácií alebo nákup vstupeniek. Stačí si registráciou vytvoriť vlastný účet, kúpiť si cinepass a vychutnať si festival. Ak ste si konto v rezervačnom systéme vytvorili na inom podujatí, ktoré je v systéme MyCinepass, stačí sa len prihlásiť.

 • Čo je to Cinepass?

  Cinepass je festivalová permanentka, určená pre bežných návštevníkov, ktorá vám umožní vstup na 5 alebo 11 festivalových projekcií. Cinepass je náhrada vstupenky a nie je potrebné vyzdvihnúť si žiadnu ďalšiu vstupenku. Môžete si ho zakúpiť v rezervačnom systéme MyCinepass alebo aj na festivalovej pokladni v Cinema City VIVO! počas trvania festivalu. Vlastník cinepassu má nárok na vstup na 5 resp. 11 projekcí festivalu za podmienky že:

  • má rezerváciu na danú projekciu a dostaví sa do sály najneskôr 5 min. pred začiatkom projekcie
  • rezerváciu nemusí mať, ale do sály prednostne vstupujú majitelia rezervácií a lístkov, a až keď to kapacita dovoľuje, je možné vstúpiť na cinepass bez rezervácie, a to najskôr 5 min. pred začiatkom danej projekcie.
 • Ako si kúpim cinepass online cez rezervačný systém MyCinepass?

  Predpredaj cinepassov začína 14. 3. 2024 prostredníctvom rezervačného systému MyCinepass. Pre zakúpenie cinepassu postupujte nasledovne:

  1. Zaregistrujte sa do systému MyCinepass vyplnením registračného formulára. Po úspešnej registrácii vás systém automaticky prihlási a sprístupní vám sekciu s nákupmi. Ak ste si konto v rezervačnom systéme vytvorili na inom podujatí, ktoré je v systéme MyCinepass, stačí sa len prihlásiť.
  2. Kúpte si cinepass a skontrolujte fakturačné údaje. Rezervačný systém MyCinepass umožňuje nákup cinepassov len prostredníctvom online platby platobnými kartami MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron a Diners Club International. Iné spôsoby platby v rezervačnom systéme nie sú možné. Každý návštevník si na svoje konto môže kúpiť len jeden cinepass.
  3. Ihneď po vykonaní platby získavate „Virtuálnu kartu“. Ide o dočasný cinepass, na ktorý máte možnosť vykonávať si rezervácie (na základe stanovených pravidiel) na premietania ihneď, ako budú v systéme povolené.

  Virtuálna karta vás neoprávňuje na vstup do kinosál. Preto je nutné sa pri vašej prvej návšteve festivalu zastaviť na festivalovej pokladni v Cinema City VIVO! a požiadať o výmenu za plastový cinepass. Na tomto cinepasse si nájdete všetky svoje rezervácie. Vydanie cinepassu ako náhrada za virtuálnu kartu je zadarmo.

 • Čo je rezervácia a potrebujem ju?

  Rezervácie si môže robiť každý, kto vlastní cinepass. Keďže premietania majú zväčša obmedzenú kapacitu, odporúčame, aby ste si svoje miesto pred projekciou zarezervovali. Rezervovať miesto je možné cez rezervačný systém alebo na festivalovej pokladni najneskôr 1 hodinu pred začiatkom premietania.

  Najjednoduchší spôsob, ako si rezervovať miesto, je využiť náš systém MyCinepassktorý vám umožní po založení účtu zakúpiť cinepass a počas festivalu vytvárať rezervácie elektronicky bez čakania na festivalovej pokladni. O rezerváciu môžete tiež požiadať naše kolegyne na mieste na festivalovej pokladni.

  Cinepassy si môžete cez rezervačný systém MyCinepass kupovať od 14. 3. 2024. Zoznam filmov a sekcií bude zverejňovaný priebežne na stránke rezervačného systému a samotné rezervácie filmov na zakúpené cinepassy (virtuálne karty) budú spustené pred začiatkom festivalu.

  Rezervačný systém umožňuje maximálne 5 rezervácií na každý cinepass. Rezervácie je možné realizovať na ktorékoľvek verejné filmové predstavenia festivalu v prípade, že nie je prekročená stanovená rezervačná kapacita kinosály a predstavenie sa nezačína skôr ako o 60 minút. Všetky rezervácie aj lístky strácajú platnosť 5 minút pred začiatkom predstavenia. Rezervácie nie sú možné na premietania a podujatia, na ktoré je vstup voľný.

 • Čo je to Jednorazový lístok?

  Tento typ vstupenky je možné zakúpiť pred predstavením na pokladni alebo online cez rezervačný systém MyCinepass. Platí na jednu projekciu.

 • Čo to znamená, že na Zlatom cinepasse mám vstup na 11 predstavení, ale umožňuje mi iba 5 rezervácií súčasne?

  Na Zlatom aj Striebornom cinepasse môžete mať maximálne 5 rezervácií naraz, ale po začiatku rezervovanej projekcie sa vám uvoľní miesto pre vykonanie ďalšej rezervácie, priebežne si ich teda môžete dopĺňať. Rezervácia sa ruší 5 minút pred začiatkom premietania. Preto odporúčame dochvíľnosť.

Predpredaj lístkov a permanentiek na online festival spustíme čoskoro.