• Medveď hnedý v blízkosti ľudí a ľudských obydlí

  • sobota 13.4.2024 o 14:30

  • Kinosála 7


Výskyt medveďa hnedého v blízkosti ľudí závisí na mnohých faktoroch, vrátane geografického umiestnenia, dostupnosti potravy a habitatových podmienok. V niektorých oblastiach, kde sa medvede vyskytujú, môže dochádzať k častejšiemu stretu s ľuďmi, a preto je v nich dôležité dodržiavať určité postupy a bezpečnostné opatrenia, ako napríklad nakladanie s odpadmi, osevné postupy, zabezpečenie hospodárskych zvierat a včelstiev a v neposlednom rade edukácia a osveta spoločnosti.
Je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí sa pohybujú na území s výskytom medveďa hnedého boli informovaní o tom, ako sa správať v prípade stretu s medveďom a ako minimalizovať riziko konfliktu s týmito šelmami.Michal Haring


Zoológ Michal Haring vyštudoval na Žilinskej univerzite a University College of South – Eastern Norway v Nórsku. Vo svojej magisterskej práci sa venoval útokom medveďa na človeka. Od roku 2020 bol tri roky vedúcim zásahového tímu pre medveďa hnedého a v súčasnosti pracuje ako zoológ pre Tatranský národný park.
Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných konferenciách a spolupracuje s rôznymi zahraničnými organizáciami v problematike veľkých šeliem.