24. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU
HORSKÉHO FILMU A DOBRODRUŽSTVA
9.-13.4.2024

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 20. 2. 2024

Filmové kategórie a ocenenia
Hlavnou časťou programu 24. ročníka festivalu Hory a mesto je medzinárodná súťažná filmová prehliadka.
Uvítame profesionálne a amatérske filmy z celého sveta.

Medzinárodná porota udelí ceny v nasledovných kategóriách:


GRAND
PRIX

(cena za najlepší film)

1 000 €

CENA LITERÁRNEHO FONDU

(pre slovenský film za novátorský prístup k tematike)

700 €


Čestné uznania v kategóriách:
SKALA – vecná cena
ZEM – vecná cena
VODA – vecná cena
VZDUCH – vecná cena
CENA POROTY – vecná cena

*Filmová porota má právo neudeliť niektorú z cien, pokiaľ sa tak rozhodne.

Pravidlá a požiadavky filmovej súťaže

1. Vítame dokumentárne, hrané, animované a/alebo experimentálne filmy s tematikou horskej kultúry a horských športov.

2. Časový rozsah filmu nie je obmedzený.

3. Filmy by nemali mať starší rok výroby ako 2022.

4. Filmy v inom ako anglickom jazyku musia obsahovať anglické titulky, keďže ich bude hodnotiť medzinárodná porota. Filmy bez anglických titulkov môžu súťažiť iba o Cenu literárneho fondu.

5. Filmy je možné prihlásiť aj v prípade, že už mali online alebo televíznu premiéru. Nemali by byť však voľne dostupné na internete v čase prihlasovania a v prípade zaradenia do súťaže ani v období pred festivalom.

6. Prihlasovanie prebieha od 15. 11. 2023 do 20. 2. 2024 výlučne cez online systém FilmFreeway.
Prihlášky zaslané e-mailom alebo poštou nebudú akceptované. Vyplnením online formulára nám dávate dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, e-mail, telefónne číslo, a s ich následnou archiváciou v databáze festivalu, a to výlučne na účely spojené s filmovou prehliadkou. Tento súhlas môžete hocikedy odvolať.

7. Výberová komisia vyberie filmy do festivalovej súťaže. Filmových tvorcov vybraných filmov budeme kontaktovať do 10. 3. 2024.

V prípade akýchkoľvek informácií nás kontaktujte:
Alan Formánek
programový riaditeľ

+421 910 672 359

alebo

Ľubica Fenclová
koordinátorka programu a filmovej poroty

+421 949 626 870