DUŠEVNÉ ZDRAVIE V ŠPORTE – M. Bednáriková, V. Bendík a A. Rojček