Previous photoNext photo
Contest is finished!
Title: Perzeidy 2020
Author: Majo Chudy
Rating:   (5/5) - 1x rated

Category: Horská krajina / Mountain landcape
Views: 18
Description: Počas troch nocí som s dvoma fotoaparátmi na Veľkej Javorine nasnímal 5670 snímkov a zachytil 109 meteorov a spracovanie tohto materiálu mi trvalo týždeň. Na štvrtú noc som si musel počkať pár dní, kým naprší aby bola mláka na ceste. Popri tejto ceste vedie československá hranica a tak sa dá povedať, že ľavá polovica fotky je Česko a pravá polovica Slovensko.

Partners of the photo competition