24. ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva 9. - 13. 4. 2024

Medzinárodný filmový festival Hory a mesto vyhlasuje fotografickú súťaž pre všetkých nadšencov a milovníkov hôr, prírody a adrenalínového športu, ktorá sa teší každý rok väčšiemu záujmu fotografov a verejnosti.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 24. 3. 2024, 23:59

Fotografické kategórie a ocenenia

Súčasťou programu 24. ročníka festivalu Hory a mesto je aj fotografická súťaž.
Uvítame profesionálne aj amatérske fotografie.

Odborná porota udelí ceny v nasledovných kategóriách:

Pravidlá a požiadavky filmovej súťaže

  1. Prihlasovanie prebieha od 6.2. 2024 do 24. 3. 2024 výlučne cez online systém webstránky Hory a mesto.
  2. Prihlášky zaslané e-mailom alebo poštou nebudú akceptované. Vyplnením online formulára nám dávate dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, e-mail, telefónne číslo, a s ich následnou archiváciou v databáze festivalu, a to výlučne na účely spojené s vernisážou. Tento súhlas môžete hocikedy odvolať.
  3. Výberová komisia vyberie fotografie na vernisáž a výstavu. Fotografky a fotografov vybraných fotografií budeme kontaktovať do 29.3. 2024.
  4. Zverejnenie výsledkov fotosúťaže sa uskutoční počas festivalu od 9.4.2024 v priestoroch VIVO! v Bratislave.
  5. Odbornú porotu budú zastupovať: Paľo Breier, Tibor Škandík, Yvonne Vavrová.

Viac informácií a podmienky súťaže:

Štatút fotosúťaže

The Festival's goal is to approach the outdoor communities and city people and to offer them films, slide presentations and photos dealing with mountain culture and mountain sports. The Festival also creates a platform for the exchange of ideas between filmmakers, outdoor activists, and the public, while at the same time it supports the most artistic and effective ways of communicating outdoor related issues.

Submission

Submissions must be identified as being under one, and only one, of the following categories, although the same image may be submitted more than once under different categories. All submissions must have a clear connection with the mountains or wilderness. Submissions may come from any part of the world.

Please submit through the form. Raw formats will not be accepted. Images must be at least 1 Mb and no larger than 5Mb, if your image is a finalist, you will have the opportunity to submit a high-resolution image. Any image selected as a finalist must be sent on request in a resolution of at least 2300 pixels on the short side. There must be no watermarks, borders, or text imposed on the image, any image with any such markings will be disqualified.

Deadline for entries: March 24, 2024.

The Categories:

Any another questions or commets, write here pls .

Partners of the photo competition