• Život na najchladnejších miestach sveta

  • štvrtok 20.5.2021 o 20:00

  • Kinosála 1 / kino-doma.sk


Ako to vyzerá na miestach, kde je cez mínus 60°C? Ako vnímajú domáci obyvatelia globálne problémy? Je to len výmysel západného sveta alebo skutočnosť, ktorá sa dotýka nás všetkých? Počas tejto prednášky sa prenesieme nielen na najchladnejšie obývané miesto na svete Ojmiakon či na Čukotku a na polárne stanice na Antarktíde, ale čaká nás aj zdieľanie skúsenosti z prechodu cez Beringov prieliv, ktorý práve globálne klimatické zmeny zmarili. Budú to hlavne príbehy miestnych ľudí s ich životnými skúsenosťami s odkazom pre nás všetkých. Cieľom prednášky nie je presvedčovanie, ale skôr zamyslenie sa a pohľad z druhej strany.Martin Navrátil


Martin cestuje po svete už 20 rokov, počas ktorých navštívil viac ako 175 krajín všetkých kontinentov sveta. Organizuje viaceré slovenské prvoexpedície s cestovateľmi ako napríklad cesty do Afganistanu, na najchladnejšie obývané miesto na svete Ojmiakon, pokúsil sa prejsť cez Beringov prieliv, či o kompletný prechod hodvábnou cestou. V poslednom období sa zameriava na polárne oblasti s prechodmi cez málo obývané miesta. Je zakladateľom najväčšieho cestovateľského portálu www.travelistan.sk