• Prírodný turizmus v chránených územiach

  • streda 11.5.2022 o 18:00

  • Kinosála 2


Slovensko je jedna z posledných ak nie posledná krajina EÚ, ktorá ani v súčasnosti nemá vypracovaný systém poskytovania služieb v našich chránených územiach a to formou prírodného turizmu. Pričom práve divoká príroda Západných Karpát je jedna z najzachovalejších spomedzi krajín Strednej a Západnej Európy.
Poskytovanie sprievodcovských služieb zameraných na poznávanie divokej prírody našich chránených území, predovšetkým národných parkov by mala byť jedna z ich nosných aktivít. Prostredníctvom prírodného turizmu vieme interaktívnou formou sprostredkovať verejnosti zážitok z divokej prírody, pričom sa dozvedia množstvo zaujímavosti a tajomstiev, ktoré sa tu dennodenne odohrávajú. Zjednodušene povedané sprievodca prírodným turizmom zmení pohľad návštevníkov tak že sa prestanú pozerať „na prírodu“ ale naučia sa pozerať „do prírody“. Prírodný turizmus je významný nástroj pri budovaní zodpovednosti verejnosti k nášmu životnému prostrediu. Priamy zážitok je ta najlepšia forma ako môžeme pochopiť zložitosť a dôležitosť našich prírodných ale aj polo prírodných ekosystémov a ich nesmierne dôležitý až existenčný význam pre ľudskú spoločnosť.Jerguš Tesák


Jerguš pochádza z Horehronia, kde vyrastal pod horami, čo formovalo aj jeho záujem o prírodu. Ten postupne od záujmu prerástol až v profesné zameranie, čím si splnil sen, že sa raz bude živiť tým, čo ho baví a napĺňa. Jeho zameraním bola predovšetkým zoológia, ale ako zoológ NP Muránska planina, neskôr zamestnanec Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovensko), sa musel zaoberať aj širšími vzťahmi v prírode, ktoré sú navzájom úzko prepojené. Táto práca mu však postupne otvárala ďalšie obzory. Vždy, keď si popri práci našiel čas, pozoroval zaujímavých a tajomných obyvateľov lesa. Začal premýšľať, aké zaujímavé by bolo, ukazovať tieto taje aj verejnosti. Až prišiel čas, keď sa popri hlavnom zamestnaní začal venovať aj vodeniu ľudí do divokej prírody a našiel v tom hlboký zmysel. V poslednom čase sa zameriava predovšetkým na rozvoj sprievodcovstva v prírodnom turizme, pretože ho považuje za veľmi dôležitú súčasť služieb našich národných parkov či iných chránených území.