• Na čo potrebujeme les?

  • streda 11.5.2022 o 18:00

  • Kinosála 2


Na čo potrebujeme les? Čaká nás osobné rozprávanie o vzťahu medzi lesom a ochranou klímy, ako aj vzťahom nás k lesu a naším spirituálnym prežívaním. Snaha o preniknutie do tejto jedinečnej symbiózy medzi človekom a prírodou.

V lesoch je približne toľko uhlíka, ako sa nachádza v celej atmosfére. Počas tisícročí lesy postupne sťahovali oxid uhličitý z atmosféry, stromy z neho budovali svoje telá a po ich smrti sa ukladal do pôdy.
Spolu s ničením lesov dnes tento oxid uhličitý uvoľňujeme do atmosféry, podobne ako keď jazdíme autom alebo kúrime uhlím. Ničenie lesov sa tak stáva záťažou pre klímu, no ich ochrana nám môže naopak pomôcť bojovať s klimatickou krízou.
Ako konkrétne nám môžu lesy pomôcť? A nestanú sa aj ony nakoniec obeťou dramatických zmien klímy? O vzťahu lesov a klímy sa budete môcť porozprávať s ekológom, filmárom a ochrancom prírody Erikom Balážom.Erik Baláž


Erik Baláž je slovenský ekológ, aktivista, režisér a autor kníh o ochrane prírody.
Narodil v Stropkove, vyštudoval odbor Ekológia lesa na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Štúdium ukončil v roku 2002 prácou o ekológii medveďov.
Podieľal sa na tvorbe viacerých významných filmov, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Medzi najznámejšie patria Vlčie hory, trojdielna séria Tajomné Karpaty a Strážca divočiny. V minulosti spolupracoval na viacerých projektoch s Lesoochranárskym zoskupením VLK, ktorých cieľom bola ochrana prirodzených lesov a veľkých šeliem. Viedol najmä projekty ochrany Tichej a Kôprovej doliny. Je tiež jedným z hlavných organizátorov občianskej iniciatívy My sme les, ktorá vznikla v roku 2017 za účelom ochrany národných parkov a vzácnych lesov proti masívnej ťažbe a členom Slovenského ochranárskeho snemu, neformálneho spoločenstva ochranárov a ochranárok.