Previous photoNext photo
Contest is finished!
Title: Po stopách Vršatského Balvana
Author: Majo Chudy
Rating:   (5/5) - 1x rated

Category: Horská krajina / Mountain landcape
Views: 25
Description: Všade úplne ticho, len vietor občas zasvišťal v konároch borovíc a spoločnosť mi robil Vršatský skalný Balvan. On si tam len tak leží, podopiera si rukou hlavu a kochá sa nočnou oblohou už od pradávna. Vidíte ho aj vy na ľavej strane fotografii?

Partners of the photo competition